รายละเอียดตัวละคร
Crow Flock (Q)
สร้างฝูงอีกาโจมตีคู่ต่อสู้โดยรอบ ทำให้คู่ต่อสู้โดยรอบติด Stun
Shadow Attack (W)
สร้างร่างโคลนแห่งเงา โจมตีคู่ต่อสู้ทุกคนที่อยู่ในระยะจากด้านหลัง
Crow Fire (E)
ปล่อยอีกาจากเงามืด พร้อมหัตถ์ที่คอยจับเหยื่อที่ตกในหลุมพรางนั้น
Shadow World (R)
สร้างเงากลืนกินคู่ต่อสู้โดยรอบก่อนที่จะผลักออกไปด้วยพลัง
Crow (Normal Hero)
Crow คือผู้คนที่มีพลังจิตติดตัวมาตั้งแต่เกิด พวกเขาหลบซ่อนตัวในเงามืดจากสังคมภายนอก เวลาที่ผ่านไปหลายปีทำให้ร่างและเงารวมกันเป็นหนึ่งเดียว สื่อสารผ่านโทรจิต และสร้างตัวตนแห่งเงาเคียงบ่าเคียงไหล่ตั้งแต่นั้นมา