รายละเอียดตัวละคร
APOSTATE MONK ( นักบวชทุศีล )
ฮีโร่ผู้ใช้ง้าวใบพัดเป็นอาวุธ ที่เด็ดของเขาคือการดื่มยาวิเศษที่ช่วยเพิ่มความสามารถพื้นฐานให้วิ่งเร็วขึ้น และเพิ่มทักษะการหมุนตัวเข้าโจมตีศัตรู เขามีทักษะในการต่อสู้ทั้งการรุกและการตั้งรับที่ดีเยี่ยม สามารถ ปัดป้องการโจมตีพร้อมกับสร้างความเสียหายสวนกลับใส่ศัตรูได้เป็นอย่างดี จัดว่าเป็นฮีโร่สายระยะประชิด ที่น่าสนใจมากที่เดียว
STOP IT ( Q )
ยั่วยุให้ศัตรูเข้ามา แล้วโจมตีสวนกลับ ด้วยปุ่ม A, S และ Dู
COUNTER ATTACK ( W )
เข้าสู่โหมดตั้งรับ หากถูกโจมตีจะสามารถ จับศัตรูเหวี่ยงไปในทิศทางที่ต้องการไดู้
ADAMANT ( E )
เปลี่ยนร่างเป็นทอง ทำให้ร่างกายแข็งแกร่ง ดังภูผา
OVERKILL ( R )
ดื่มยาปาฎิหารย์ เข้าสู่สถานะซุปเปอร์ และโจมตีศัตรู ( กด S ระเบิดพลัง )