อัพเดตใบหน้าและทรงผมตัวละครหญิง

วันที่ : 16/05/2017 ผู้เข้าชม : 0

News

สัปดาห์นี้อัพเดตใบหน้าและทรงผมตัวละครหญิงกันบ้าง ด้วยใบหน้าใหม่ 2 แบบและทรงผม 1 แบบ

 

รายละเอียดการอัพเดต

 

อัพเดตใบหน้าตัวละครหญิง 2 แบบ

• Shooter Face

• Ravi Face

ราคาจำหน่าย : แบบถาวร 4,800 Peso Cash

 

อัพเดตทรงผมตัวละครหญิง 1 แบบ

• Shooter Haircut

ราคาจำหน่าย : แบบถาวร 15,000 Peso หรือแบบถาวร 9,000 Cash แถมโบนัส 4,800 Peso

 

ระยะเวลาการจำหน่าย : เริ่ม 16 พฤษภาคม 2560 หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ เป็นต้นไป