Daily Rare hero login (14 Days)

วันที่ : 06/06/2017 ผู้เข้าชม : 1

Events

แรร์ฮีโร่ฟรีได้ปรากฎกันอีกครั้ง

• ล๊อคอินเข้าสู่เกมเพื่อรับไอเทมสุดพิเศษ มีทั้งหมด 14 วัน ได้แก่

วันที่ 1 ได้รับ เงิน 10,000 Peso

วันที่ 2 ได้รับ Premium Title ticket 1 ใบ

วันที่ 3 ได้รับ Megaphone 10 อัน

วันที่ 4 ได้รับ Skin Gear 1 ชิ้น

วันที่ 5 ได้รับ Hero slot 6 ช่อง

วันที่ 6 ได้รับ Spirit 50 อัน

วันที่ 7 ได้รับ Rare perm gear chest+20 1 กล่อง

วันที่ 8 ได้รับ Dimension 200 อัน

วันที่ 9 ได้รับ Medal slot package 1 เซ็ท

วันที่ 10 ได้รับ Soul Stone 4 อัน

วันที่ 11 ได้รับ Rare Gear Selecion ticket 1 ใบ

วันที่ 12 ได้รับ 100% Upgrade Card 3 ใบ

วันที่ 13 ได้รับ Hero Styling pack 1 เซ็ท และ Raid ticket 1 ใบ

วันที่ 14 ได้รับ Rare Perm hero selection Coupon 1 ใบ

หมายเหตุ : หากผู้เล่นไม่ได้ทำการล๊อคอินในวันใด ของรางวัลของวันนั้นจะได้รับในวันถัดไปที่ทำการล๊อคอิน

ตัวอย่างเช่น ผู้เล่นทำการล๊อคอินวันแรกเรียบร้อย แต่ไม่ได้ทำการล๊อคอินวันที่ 2 เมื่อผู้เล่นทำการล๊อคอินวันที่ 3 จะได้รับของรางวัลล๊อคอินวันที่ 2

• เควสจะรีเซ็ตทุกวันเวลา 0.00 น.
• เควสวันสุดท้ายคือวันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 0.00 น
.

ระยะเวลากิจกรรม : เริ่ม  6 มิถุนายน 2560 หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ถึง  20 มิถุนายน 2560 เวลา 07:00 น.