Hidden Shop - Corpse Bride Costume

วันที่ : 15/06/2017 ผู้เข้าชม : 0

News

 

 

 

ชุดเจ้าสาวเจ้าบ่าวผีสิงติดปีกที่หลายคนเรียกร้องมาแล้วจ้า

 

รายละเอียดของร้านค้าลับ

 

รายละเอียดของแพคเกจ

• Pink Corpse Bride Costume set

• White Corpse Bride Costume set

• Red Corpse Bride Costume set

ราคาจำหน่าย : แพคเกจราคากล่องล่ะ 20,000 Cash

ระยะเวลาการจำหน่าย : เริ่ม 16 มิถุนายน 2560 เวลา 01:00 น. ถึง 18 มิถุนายน 2560 เวลา 23:59 น.

Video Preview : https://www.facebook.com/th.lostsaga/videos/539055282884780/